herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz opieka wytchnieniowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w programach „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Programy adresowane są do:
– dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i wymagają stałej i długotrwałej opieki oraz wsparcia osoby drugiej w wykonywaniu codziennych czynności;
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunów osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ma wspierać osobę niepełnosprawną między innymi w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce, np. praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, urzędy, znajomi, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, zakupach, korzystaniu z dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekunowie sprawujący na co dzień opiekę nad osobami niepełnosprawnymi będą mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Szczegółowych informacji na temat programów udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 tel.74-833-98-95.