herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski zachęca do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, a także z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeśli więc masz problem prawny, z którym trudno sobie samemu poradzić, przyjdź i skorzystaj z pomocy.

grafika z napisem bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. W lewym rogu herb powiatu z napisem Powiat Dzierżoniowski. Po prawej stronie symbole sądownictwa - młotek i waga.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać nieodpłatne wsparcia? Wystarczy się zarejestrować oraz złożyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.

Gdzie można uzyskać pomoc prawną? W czterech niżej wymienionych punktach na terenie powiatu dzierżoniowskiego:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314 od godz. 7.30 do godz.11.30 – obsługiwany przez radców prawnych. Telefon do punktu: 74 832 52 08, npp@pow.dzierzoniow.pl

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314 od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez  adwokatów. Telefon do punktu: 74 832 52 08, npp@pow.dzierzoniow.pl

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Gmina Bielawa – Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5
poniedziałek 7.30-11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30 – obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi.
Telefon do punktu: 699 801 659, npp@pow.dzierzoniow.pl

4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Gmina Pieszyce – siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach przy ul. M. Kopernika 124 od godz. 10.00 do godz. 14.00 – obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”.
Telefon do punktu: 74 832 41 72, npp@pow.dzierzoniow.pl.

Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. W naszym powiecie można to zrobić telefonicznie pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30 lub elektronicznie pod adresem: dzierzoniow.npp-24.pl. W ten sposób odbywa się rejestracja do każdego z czterech punktów w powiecie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
lub
4. nieodpłatną mediację
lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:     

1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
2. w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
3. nieodpłatną mediację.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących udzielania pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim zapraszamy na stronę internetową www.dzierzoniow.npp-24.pl.