herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezpłatna pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie prowadzi działania o charakterze specjalistycznym i pomocowym skierowane do osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Pomoc świadczona przez OIK jest bezpłatna, wsparcie zapewniają: interwent kryzysowy, psycholodzy, pedagog, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień jak i radca prawny.

Z oferowanych form pomocy może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego, który:

  • doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej,

  • znajduje się w sytuacji kryzysowej,

  • ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.

Z pomocy skorzystać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. Bądź telefonicznie w godzinach od 7.30 do 18.00, bez konieczności wcześniejszego  umawiania się, pod numerami 724 061 615, 74 833 98 95 lub mailowo, oik@pcprdzierzoniow.pl

Aktualny harmonogram znajduje się na stronie internetowej oraz w siedzibie głównej PCPRiOZ, tj. www.pcprdzierzoniow.pl.