herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezpłatne porady prawne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od stycznia 2016 roku w powiecie dzierżoniowskim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa w Dzierżoniowie i po jednym - w Bielawie i w Pieszycach. Za ich organizację odpowiada Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Pomoc prawna

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którą w całej Polsce rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej.

Program przewiduje bezpłatną pomoc prawną, z której mogą skorzystać „osoby uprawnione”:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny,
  • seniorzy powyżej 65. roku życia,
  • korzystający z pomocy społecznej,
  • weterani i kombatanci,
  • dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży.

Pomoc polega na poinformowaniu o stanie prawnym i sposobach rozwiązania problemu oraz pomocy w sporządzaniu pism. Nie obejmuje ona natomiast spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

W związku z brakiem rejonizacji interesantów mieszkańcy mogą zgłaszać się do każdego z punktów na terenie powiatu bez względu na miejsce zamieszkania.

Gdzie i kiedy?

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, tel. 74 832 52 08, przyjmują radcy prawni.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 73: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, tel.  530 891 013, przyjmuja adwokaci.

Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w Bielawie, ul. Lotnicza 5: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, tel. 699 801 659, przyjmują radcy prawni.

Urząd Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, tel. 74 817 62 46, przyjmują radcy prawni.
Bliższe informacje o tym, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna