herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Apel do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego!

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera w kraju blisko 100 osób. Bardzo często jest to wynik niewłaściwej eksploatacji budynku (mieszkania) i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Niebezpieczeństwo tzw. zaczadzenia wynika z tego, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym, bezwonnym i niewidocznym dla ludzkiego oka. Blokując dostęp tlenu do organizmu, powoduje śmierć przez uduszenie. Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, tlenek węgla zwany jest również podstępnym, cichym zabójcą. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, których wadliwe działanie wynikać może z:

  • ich nieszczelności,
  • wad konstrukcyjnych,
  • braku konserwacji i czyszczenia,
  • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności wymienianych drzwi i okien.

Wymogi czyszczenia przewodów wentylacyjnych kominowych nie mogą kojarzyć się tylko jako kolejny obowiązek o charakterze administracyjnym. Wielokrotne zaczadzenia i zatrucia zdarzające się w życiu codziennym powinny nam uzmysłowić, że przepisy wynikające z aktów normatywnych dotyczących czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych powinny być traktowane z należytą powagą.

Zmniejszenie zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla zapewnić może zakup i montaż czujnika tlenku węgla.

Najczęstsze typowe objawy zatrucia tlenkiem węgla to:

  • ból głowy,
  • mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatia,
  • zapaść, utrata przytomności i zgon.

Przy wysokich stężeniach tlenku węgla już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia. Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle i niewydolność płuc, natomiast w zatruciach przewlekłych: bóle i zawroty głowy, znużenie, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym objawiające się: pogorszeniem pamięci i zdolności koncentracji, bezsennością.

W celu uniknięcia sytuacji stwarzającej zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla w budynku, należy przestrzegać niżej podanych zasad:

  • nie należy ogrzewać pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych, gdyż może to spowodować poważne zatrucia,
  • w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa, należy zapewnić skuteczną wentylację poprzez napływ powietrza z zewnątrz,
  • nie należy zatykać kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz od przewodów wentylacyjnych.

Do zatruć tlenkiem węgla często dochodzi podczas kąpieli, gdy w łazience zlokalizowany jest kocioł grzewczy.

W przypadku podejrzeń zatrucia tlenkiem węgla należy niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym lub strażą pożarną dzwoniąc na numery alarmowe: 999, 998, lub 112.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie sfinansowało ze środków budżetu powiatu ulotki informacyjne dotyczące miejsc powstawania tlenku węgla oraz jak się przed nim „ochronić”. Ulotki zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców powiatu.

Zobacz materiał wideo na portalu Doba.pl „Śmierć czyha na Ciebie w domu!”

Jak przygotować sie na czad

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
brygadier Marek Hajduk