herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezpłatny punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

9 stycznia rusza punkt doradczo-konsultacyjny skierowany specjalnie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Dzięki temu przedstawiciele stowarzyszeń mogą bezpłatnie uzyskać porady między innymi na temat:
– zasad prowadzenia organizacji pozarządowych, w tym ich zakładania i likwidacji, finansowania i rozliczania działalności,
– wspierania i promowania uczestnictwa organizacji w partnerstwach,
– zatrudniania personelu oraz współpracy z wolontariuszami,
– pozyskiwania funduszy na działalność,
– pisania i rozliczania projektów.

Punkt konsultacyjny będzie prowadzony z inicjatywy powiatu dzierżoniowskiego i gmin z terenu naszego powiatu oraz Fundacji „Merkury”. Samorządy chcą bowiem wesprzeć merytorycznie wszystkie organizacje pozarządowe, które na co dzień robią wiele dobrego dla lokalnej społeczności.

Trzeba przecież pamiętać, że w gąszczu często zmieniających się przepisów można łatwo się pogubić. Z pewnością więc tego typu bezpłatne wsparcie uzyskane od profesjonalnych konsultantów będzie bardzo przydatne.

Spotkania konsultacyjne będą prowadzone z Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38, na II piętrze w pokoju 216 w godzinach od 14.00 do 18.00 w następujących dniach:
– 9 stycznia r. (czwartek); 22 stycznia (środa) w godz. 14.00 -18.00
– 6 lutego (czwartek) w godz. 14.00-18.00
– 4 marca (środa); 26 marca (czwartek) w godz. 14.00 -18.00
– 1 kwietnia (środa), 15 kwietnia (środa) w godz. 14.00-18.00
– 13 maja (środa); 27 maja (środa) w godz. 14.00-18.00
– 9 czerwca (wtorek); 24 czerwca(środa) w godz. 14.00-18.00

Zadanie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich,
kontakt: Rynek 27, pokój 317, tel.74 832 52 29.