herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktualności NGO

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023 dla organizacji pozarządowych.

Grafika NGO

Specjalistyczne dyżury w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości informuje o uruchomionych koordynowanych centralnie punktach specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z których można skorzystać na odległość

Grafika NGO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

83 rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir

10 lutego pod pomnikiem Sybiraków przy ulicy Świdnickiej w Dzierżoniowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 83. rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir.

Publikacje opracowane przez Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego

Zachęcamy do zapoznania się opracowaniami stworzonymi przez fundację działającą w celu wzmacniania wspólnoty narodowej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dbałości o dobro wspólne.

250.000 złotych dla organizacji i stowarzyszeń w 2023 roku

9 grudnia Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego. Kwota, o którą ubiegać się będą stowarzyszenia wynosi 250 tysięcy złotych.

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Dzierżoniowie

4 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Dzierżoniowie.

Gala z okazji 10-lecia Spółdzielni Socjalnej Arte

16 grudnia w teatrze robotniczym w Bielawie odbyła się gala z okazji 10-lecia działalności Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Arte”.

Grafika NGO

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu doskonaliły swoje kompetencje

W ubiegły czwartek przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych”.

Wyniki drużynowych otwartych zawodów strzeleckich z wiatrówki

W piątek 18 listopada odbyły się w Bielawie Drużynowe Otwarte Zawody Strzeleckie z Wiatrówki. Impreza, w której wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, została dofinansowana ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego.

Honorowi Dawcy Krwi w Dzierżoniowie – profilaktyka wśród młodzieży

W dniach 24-31 października Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Dzierżoniowie w ramach realizacji zadania publicznego oraz działań związanych z profilaktyką zdrowotną wśród młodzieży zorganizowało konkurs wiedzy pn. „Wolny od używek – używkom mówię zdecydowane NIE”.

Grafika NGO

Zmiana terminów konsultacji dla organizacji pozarządowych

Uległy zmianie terminy dyżurów doradczych i szkoleniowych dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.