herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktualności NPP

Dzień Dziecka oraz Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa na Alei Bajkowych Gwiazd

1 czerwca powiat dzierżoniowski brał udział w dwóch akcjach mających na celu nie tylko uczcić przypadający na początek czerwca Dzień Dziecka, ale również promować bezpieczeństwo i nieodpłatną pomoc prawną wśród mieszkańców powiatu.

Strona internetowa i facebookowy profil Systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Ministerstwo Sprawiedliwości stale usprawnia system nieodpłatnej pomocy tak, aby zapewnić jego jak najwygodniejszą obsługę oraz dotarcie z informacjami o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej mediacji do jak najszerszego grona odbiorców.

Edukacja prawna – nieodpłatna pomoc prawna

Działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe przeprowadziło w marcu interesujące działania edukacyjne. Były one skierowane do młodzieży, seniorów, a także do obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie znaleźli schronienie przed wojną.

grafika z napisem bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. W lewym rogu herb powiatu z napisem Powiat Dzierżoniowski. Po prawej stronie symbole sądownictwa - młotek i waga.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie dzierżoniowskim w 2022 roku

Jeśli masz problem prawny, z którym nie możesz sobie poradzić, skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Budynek Starostwa na Rynku w Dzierżoniowie

Konkurs na prowadzenie pomocy prawnej rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu pojął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w roku 2022”.

Sześć osób trzymających się za ręce na wysokości nagarska.

21 października Międzynarodowym Dniem Mediacji

Mediacja jest alternatywną formą rozwiązywania sporów, w której mediator pomaga stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia w sposób inny niż postępowanie sądowe.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Weź udział w pracach komisji konkursowej

Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej.

Z prawem na Ty

Dnia 24 września Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe przeprowadziło kolejne spotkania edukacyjne w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie oraz Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Edukacja prawna

16 i 24 czerwca Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe przeprowadziło spotkania edukacyjne w Centrum Seniora w Dzierżoniowie i Domu Pomocy Społecznej w Niemczy.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem, a może nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

grafika z napisem bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. W lewym rogu herb powiatu z napisem Powiat Dzierżoniowski. Po prawej stronie symbole sądownictwa - młotek i waga.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

Jeśli masz problem prawny, z którym nie możesz sobie poradzić, skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.