herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Czyste Powietrze”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przyjdź na spotkania mobilne organizowane w marcu w ramach programu „Czyste Powietrze”. Spotkania organizowane na terenie kilku gmin powiatu dzierżoniowskiego, poświęcone są kwestii dofinansowań do wymiany starych pieców i wykonania termomodernizacji w domach jednorodzinnych.

Harmonogram Spotkań:

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W przypadku istniejących budynków mieszkalnych finansowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:
-węzły cieplne;
-kotły na paliwo stałe(węgiel lub biomasa);
-systemy ogrzewania elektrycznego;
-kotły gazowe kondensacyjne
-pompy ciepła

Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
W nowo budowanych budynkach dofinansowanie obejmuje zakup i montaż:
-węzłów cieplnych;
-kotłów na paliwo stałe;
-systemów ogrzewania elektrycznego;
-kotłów gazowych kondensacyjnych;
-pompy ciepła

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys.zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski są rozpatrywane przez właściwie terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW .

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych przy ul. Bielawskiej 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów.

Informacje znaleźć można również na stronie internetowej Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski. Tutaj przeczytać można o Programie oraz zapoznać się z harmonogramem spotkań mobilnych w poszczególnych gminach powiatu.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:
poniedziałek– czwartek 7:30 – 15:30,
piątek 7:30 – 14:30.
tel. kontaktowy: 517 566 669
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl