herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Debata o przyszłości oświaty w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

18 września w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie odbyła się debata oświatowa w ramach unijnego projektu o nazwie “Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”.

W debacie wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, samorządowcy oraz przedstawiciele pracodawców. Gospodarzem spotkania był starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

Podczas warsztatów podjęto próbę odpowiedzi na pytania: w jakim kierunku powinna rozwijać się oświata w powiecie dzierżoniowskim? Jak wyobrażamy sobie nowoczesnego nauczyciela, a także jakie najważniejsze kompetencje powinien posiadać absolwent szkoły średniej w niedalekiej przyszłości?

Debata została zorganizowana przez Powiat Dzierżoniowski w celu włączenia różnych grup społecznych w proces oceny jakości pracy szkół, w zakresie zdiagnozowania oczekiwań oraz określenia obszarów pożądanych zmian.

Zdobyta wiedza z pewnością zostanie wykorzystana podczas opracowywania nowej wieloletniej Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Dzierżoniowskiego. Wszystkim bowiem zależy, żeby szkoła coraz skuteczniej kształciła młodych ludzi, którzy bez problemów poradzą sobie na rynku pracy.

Wnioski z debaty będą również pomocne w udoskonalaniu jakości nauczania w szkołach średnich oraz wpłyną na lepsze zrozumienie potrzeb edukacyjnych uczniów.
Debatę poprowadzili specjaliści z Ośrodka Rozwoju Edukacji.