herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kształcenie zawodowe dla dorosłych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Kursy zawodowe dla dorosłych

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne realizowane w publicznych szkołach oraz centrach kształcenia zawodowego to szansa dla osób dorosłych na zdobycie nowych lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji.

Osoba podejmująca kształcenie na kursie powinna wiedzieć, że każdy kurs podzielony jest na kilka kwalifikacji zgodnie z danym zawodem. Zaliczenie każdej kwalifikacji potwierdzane jest świadectwem. Kształcenie na kursie można zakończyć na uzyskaniu jednej kwalifikacji albo postarać się o uzyskanie wszystkich.

Uzyskanie świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego dla danego etapu edukacyjnego wykształcenia ogólnego umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły zawodowej lub technikum.

Przykład podziału zawodu na kwalifikacje – technik mechatronik:

  • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Można ukończyć jeden kurs albo zdecydować się na kolejne w ramach tego samego zawodu lub zawodów pokrewnych. Niektóre kwalifikacje są wspólne dla kilku zawodów pokrewnych, co umożliwia szybkie przekwalifikowanie się lub stanowić może podstawę do skrócenia cyklu kształcenia na skutek zaliczenia słuchaczowi tej części kursu kwalifikacyjnego.

Kursy kwalifikacyjne to świetna okazja do zaistnienia na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju.

Informacja o bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz szkół prowadzących zawodowe kursy kwalifikacyjne