herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Odnotowano na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Ryzyko przekroczenia może się utrzymywać do czwartku 25 lutego.

KOMUNIKAT – PEŁNA TREŚĆ
Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Środki ostrożności:
Ogół ludności:

− rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
− ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
− unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
− ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
− nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, − osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
− ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
− unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
− zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
− prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego.

Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza jest dostępne w Internecie.