herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dobry rok dla budownictwa mieszkaniowego w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Administracja publiczna zajmująca się budownictwem w powiecie to obszar administracji architektoniczno-budowlanej. Jej działalność związana jest z etapem rozpoczynania inwestycji w całym procesie budowlanym.

Ubiegły rok, mimo panującej pandemii, można zaliczyć do udanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego na terenie naszego powiatu.
W Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (organ administracji architektoniczno-budowlanej) wydano 227 pozwoleń, w tym liczba mieszkań wyniosła 384.
Natomiast w 2019 roku ogółem na budowę budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) wydano 157 pozwoleń, w tym liczba mieszkań wyniosła 395.
Z kolei w 2018 roku ogółem na budowę budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) wydano 144 pozwoleń, w tym liczba mieszkań wyniosła 252.

Warto również dodać, że w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w roku 2020 zostało ogółem załatwionych 2415 spraw. W tym 1298 spraw zakończono wydaniem decyzji administracyjnej.
Porównując to do lat ubiegłych statystyka wygląda następująco:
– w 2019 roku w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zostało ogółem załatwionych 2102 sprawy. W tym 1360 spraw zakończono wydaniem decyzji administracyjnej;
– w 2018 roku zostało ogółem załatwionych 2125 spraw. W tym 1321 spraw zakończono wydaniem decyzji administracyjnej.

Wydane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie pozwolenia na budowę mogą skutkować rozpoczęciem realizacji wielu inwestycji na naszym terenie. Wśród nich można wymienić budowę jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zmiany na rynku budowlanym w powiecie dzierżoniowskim na przestrzeni lat 2018-2020 prezentuje poniższa statystyka.Jak pokazuje powyższa statystyka pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na procesy inwestycyjno-budowlane w 2020 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

W 2020 roku można było zauważyć też znaczną ilość wydanych pozwoleń na zmianę sposobu ogrzewania (z węglowego na gazowe). W sumie takich pozwoleń wydano 457. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do lat 2019 i 2018. Dokładnie prezentuje to poniższa tabela.