herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

remonty i inwestycje

roboty drogowe Piława Górna

Przebudowa ostatniego odcinka ul. Piastowskiej w Piławie Górnej

7 lutego rozpoczęły się prace nad ostatnim odcinkiem najdroższej inwestycji drogowej w historii Powiatu Dzierżoniowskiego.

przetarg Włóki

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włókach

Starosta Dzierżoniowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Włóki.

pętla indukcyjna

Program wyrównanie różnic między regionami III

Powiat Dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 11.364,77 zł.

zdjęcie ulicy Piastowskiej z lotu ptaka

Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej w połowie ukończona

Trwająca od kilku miesięcy przebudowa ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej została już w połowie zrealizowana. 23 listopada nastąpił odbiór techniczny prac, które do tej pory wykonane zostały na najważniejszej i najdłuższej drodze w tym mieście.

Widok na odnowioną drogę z drona

Droga w Byszowie wyremontowana

Powiat Dzierżoniowski zakończył remont drogi w Byszowie na odcinku 1250 metrów.

droga przy stawie w Owieśnie

Ponad 8 milionów złotych na drogi powiatowe

Powiat Dzierżoniowski pozyskał około 8.200.000 złotych na modernizację dróg.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku.

widok na most w Wilkowie

Zakończyła się przebudowa mostu w Wilkowie Wielkim

Jest nowy, bezpieczny i zapewnia swobodny przejazd. Inwestycja w 80 procentach została sfinansowana środkami zewnętrznymi.

zbliżenie na pracujące koparki

Budowa chodnika w Bratoszowie

Powiat Dzierżoniowski realizuje w Bratoszowie dużą inwestycję drogową o łącznej wartości 2.366.056,74 złotych. Mowa o budowie chodnika wraz ze zjazdami oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej, odwadniającej drogę na długości 692 m.

widok z drona na boisko

Powiat wykona modernizację boisk sportowych „Orlik” w Bielawie

Powiat Dzierżoniowski pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację kompleksu sportowego „Orlik 2012”, który od 10 lat funkcjonuje na terenie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

zdjęcie mostu w Wilkowie Wielkim

Przebudowa mostu w Wilkowie Wielkim

Od kilku tygodni Powiat Dzierżoniowski realizuje przebudowę mostu w Wilkowie Wielkim. Most wymagał modernizacji z uwagi na zły stan techniczny, który miał wpływ między innymi na wprowadzenie ograniczenia tonażowego do 3,5 tony.