herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dla osób niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina o możliwości otrzymania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania czesnego oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Fragment wózka inwalidzkiego. Na platformie wózka zdjęcie stóp człowieka siedzącego na wózku.

Do 31 marca 2020 roku osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe), mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do internetu itp.) w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie zadań z Modułu I programu przyjmowane będą do 31 sierpnia 2020 roku.

Natomiast od 1 marca 2020 roku wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące programu, jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPR i OZ w Dzierżoniowie, przy ulicy Piastowskiej 1 oraz na stronie internetowej.