herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dofinansowanie na pokrycie kosztów kształcenia dla osób niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i kontynuujesz naukę, możesz ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów kształcenia. Wnioski można składać do 10 października w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczącym się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe).

Mogą one ubiegać się o dofinansowanie czesnego, a także o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do internetu itp.).

Wszelkie informacje dotyczące programu jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPR i OZ w Dzierżoniowie ul.Piastowska 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.