herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Doradztwo i szkolenia dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dyżury doradcze i szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego są kontynuowane w 2021 roku.

Dyżury są prowadzone przy współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego ze wszystkimi gminami naszego powiatu.

Wsparcie merytoryczne według potrzeb zapewnia organizacjom Fundacja Merkury z Wałbrzycha w następującym zakresie:
– pozyskiwania funduszy na działania (ze źródeł krajowych i zagranicznych),
– pisania i rozliczania projektów, sprawozdawczości,
– elementów księgowości,
– obowiązujących przepisów prawnych i obowiązków formalnych,
– wspierania i promowania uczestnictwa organizacji w partnerstwach,
– prowadzenia bieżącej działalności organizacji,
– zatrudniania personelu oraz współpracy z wolontariuszami,
– wspierania współpracy między organizacjami a instytucjami publicznymi,
– zakładania i likwidowania organizacji.

Miejsce punktu konsultacyjnego: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38.

Wyznaczone terminy dyżurów do końca 2021 roku:
– 22 wrzesień 2021r. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00; I piętro, pok. 107
– 13 październik 2021r. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00; I piętro, pok. 107
– 27 październik 2021r. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00; I piętro, pok. 107
– 10 listopad 2021r. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00; II piętro, pokój 216
– 24 listopad 2021r. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00; II piętro, pokój 216.
– 8 grudzień 2021r. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00; II piętro, pokój 216.
– 21 grudzień 2021r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 18.00; II piętro, pokój 216.
– 29 grudzień 2021 r. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00; II piętro, pokój 216.

W sprawach pilnych można również otrzymać pomoc telefonicznie lub mailowo:.
tel. (+48) 74 666 22 00, 74 666 22 03, tel. Mobile (+48) 509 673 693; e-mail: waldemar@weihs.pl.

Zadanie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, kontakt: Rynek 27, pokój 317, również w celu umówienia osobistej wizyty prosimy o kontakt tel. 74 832 52 29.