herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dyżury dla mieszkańców powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przypominamy, że w biurze Rady Powiatu, które mieści się przy ul. Świdnickiej 38 (I piętro, pokój 109), mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sprawy.

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal przyjmuje mieszkańców powiatu podczas dyżurów w poniedziałki w godz. 10.00 – 13.00.
Wiceprzewodniczący Krzysztof Zawadzki ma dyżur we wtorki w godz. 14.00 – 15.00, zaś wiceprzewodniczący Wacław Dziendziel w środy w godz. 15.00-16.00.
Poza tym radni Rady Powiatu pełnią dyżury po uprzednim ustaleniu terminu w Biurze Rady. Zapraszamy.

Dane kontaktowe
Biuro Rady Powiatu:
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38,  pok. 109 (I piętro)
tel. 74 832 19 99, faks 74 832 19 91
e-mail:  radap@pow.dzierzoniow.pl

Więcej informacji nt. Rady Powiatu
Starostwo_Swidnicka