herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dyżury w Radzie Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego mogą zgłaszać swoje sprawy w Biurze Rady Powiatu, które mieści się przy ul. Świdnickiej 38 (I piętro, pokój 109).

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch przyjmuje mieszkańców powiatu podczas dyżurów we wtorki w godz. 13.00 – 14.00.
Wiceprzewodniczący Robert Czajkowski ma dyżur w środy w godz. 15.00 – 16.00, zaś wiceprzewodnicząca Izabela Piwko-Zadrożna w czwartki w godz. 8.00 – 9.00.
Poza tym radni: Maciej Rojek i Janusz Maniecki czekają na mieszkańców w środy w godz. 17.00 – 18.00.
Pozostali radni pełnią dyżury po uprzednim ustaleniu terminu w Biurze Rady. Zapraszamy.

Dane kontaktowe
Biuro Rady Powiatu:
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38, pok. 109 (I piętro)
tel. 74 832 19 99, faks 74 832 19 91
e-mail: radap@pow.dzierzoniow.pl

Więcej informacji nt. Rady Powiatu