herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Festyn edukacyjny „Bezpieczne Wakacje”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

16 czerwca w ramach działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na terenie Jeziora Bielawskiego przeprowadzono ćwiczenia praktyczne z realizacji procedur zarządzania kryzysowego.

dzieci wokół wozu strażackiego

Działania podjęte przez powiatowe służby przy udziale Powiatu Dzierżoniowskiego, Bielawy oraz organizacji pozarządowych, koncentrowały się na zdarzeniach, które mogą wystąpić podczas wakacji.
Podczas ćwiczeń symulowano zdarzenia, które mogą spowodować reakcję służb takich jak: straż pożarna, policja, straż miejska oraz pogotowie ratunkowe. W trakcie wspólnych działań realizowane były akcje związane z bezpieczeństwem nad wodą oraz ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W tym czasie sprawdzono również procedury formacji policji w zakresie ujęcia niebezpiecznego sprawcy przez nieformalną grupę realizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.
W trakcie przeprowadzania ćwiczeń służb ratunkowych z powiatu dzierżoniowskiego, odbył się festyn edukacyjny pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Wydarzenie miało na celu pokazać mieszkańcom oraz odwiedzającym nasz region turystom, jak bezpiecznie spędzać wakacje nad wodą oraz jak zachować się w chwili bezpośredniego zagrożenia. Na najmłodszych czekały liczne atrakcje i konkursy z nagrodami. Uczestnicy w trakcie festynu mogli zobaczyć pokaz umiejętności psa służbowego policji.

Dodatkowo Straż Miejska w Bielawie przeprowadziła panel szkoleniowo-warsztatowy dotyczący skutków zażywania używek oraz odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Za pomocą alkogogli i narkogogli chętni mogli sprawdzić stan odurzenia organizmu człowieka po alkoholu i narkotykach.

Projekt koordynowany przez mł. insp. Tomasza Włodygę – Komendanta Komisariatu Policji w Bielawie.