herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 czerwca w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży.

członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas obrad

Spotkaniu przewodził wicestarosta Andrzej Bolisęga, który wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał przeglądu działań służb oraz analizy sytuacji bezpieczeństwa obywateli w powiecie. Omawiany okres dotyczył przedziału od stycznia do maja tego roku.

W trakcie posiedzenia dokonano oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przedstawiono informacje w zakresie działalności Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, przedstawiono informacje w zakresie realizacji zadań statutowych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów w aspekcie działalności w obszarze ochrony zdrowia i pomocy rodzinie. Podczas posiedzenia wyznaczono również priorytetowe kierunki działania podejmowane w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2023”. Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych, szefowie powiatowych służ, inspekcji i straży podsumowali wspólnie realizację Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat”:

Z analizy poszczególnych sprawozdań członków Komisji wynika, iż powiat dzierżoniowski zalicza się do miejsc bezpiecznych z minimalną ilości zdarzeń, które w rażący sposób wpływają na ład i porządek.

W trakcie posiedzenia wicestarosta Andrzej Bolisęga poinformował o organizacji kolejnej edycji Dnia Bezpieczeństwa, który ma na celu szeroko rozumianą prewencję i edukację z obszaru bezpieczeństwa.

Dzień Bezpieczeństwa odbędzie się 20 czerwca 2023 roku. 

Działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod względem formalno – organizacyjnym realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.