herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Funkcjonowanie placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku z sytuacją panującą w kraju wszystkie placówki edukacyjne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego zostały zamknięte. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie zostały zawieszone zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży uczącej się. Przedstawiamy informację o aktualnym sposobie funkcjonowania edukacji w placówkach prowadzonych przez powiat.

We wszystkich szkołach i placówkach zostały zawieszone zajęcia stacjonarne. Budynki szkolne są zamknięte,
a informacje o sposobach kontaktu umieszczone na drzwiach wejściowych, stronach internetowych placówek oraz ich mediach społecznościowych. We wszystkich sprawach klienci szkół i placówek proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wszystkie szkoły i placówki organizują zajęcia i kontaktują się z uczniami i rodzicami przez librusa, media społecznościowe, maile i clasroom-y.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w godzinach od 9:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku dyżur telefoniczny i mailowy pełnią pojedynczy, wyznaczeni pracownicy pedagogiczni, którzy udzielają wszelkich informacji, porad i konsultacji. Ponadto placówka opracowuje informatory, broszury i poradniki dla rodziców
i nauczycieli. Planowane jest także opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć dla dzieci, a dla młodzieży propozycje sposobów spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania.

Biblioteka na zamówienie czytelników opracowuje bibliografię do prac magisterskich, licencjackich oraz zaliczeniowych. Opracowuje też scenariusze bibliograficzne, a także udziela porad dotyczących awansu zawodowego (wytyczne prawne, układ dokumentów w teczce awansu).

Poniżej przekazujemy dane teleadresowe poszczególnych szkół i placówek edukacyjnych powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5
Szkoła czynna jest w godzinach 9:00 – 13:00
Tel.: 74 833 46 06
e-mail: liceum@lo.um.bielawa.pl
www.iceumbielawa.pl
Facebook

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 10
Szkoła czynna jest w godzinach 9:00 – 14:00
Tel.: 74 831 44 77
e-mail: lo_dzierzoniow@poczta.onet.pl
www.1lodzierzoniow.eu
Facebook

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1
Szkoła czynna jest w godzinach 8:00 – 13:00
Tel.: 74 8314696
e-mail: lodzierzoniow@op.pl
www.2lodzierzoniow.pl
Facebook

4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41
Szkoła czynna jest w godzinach 7:00 – 14:00
Tel.: 74 833 45 67, 74 833 44 49 lub 515 265 875
e-mail: sekretariat.zs-bielawa@wp.pl lub zs-bielawa@wp.pl
www.zs-bielawa.pl 
Facebook

5. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8
Szkoła czynna jest w godzinach 7:30 do 14:30.
Tel.: 74 831 37 49
e-mail: sekretariat@zs1-radiobuda.pl
www.zs1-radiobuda.pl
Facebook

6. Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24
Szkoła czynna jest w godzinach 7.00 – 15.00
Tel.: 74 831 52 60
e-mail: szkola@zsz.dzierzoniow.pl
www.zsz.dzierzoniow.pl
Facebook

Stołówka szkolna funkcjonuje w godzinach 8:00 – 16:00.
Obiady wydawane są w godzinach: 13:00 – 16:00 w naczyniach jednorazowych na wynos.
Tel.: 74 831 66 56 lub 530 005 701

7. Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6
Szkoła jest czynna w godzinach 7.00 – 15.00
Tel.: 74 831 26 18
e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
www.zs3.info
Facebook

8. Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, ul. Mickiewicza 8
Szkoła czynna jest w godzinach 7:00 – 15:00
Tel.: 74 836 53 70
e-mail: sekretariat@zspieszyce.pl
www.zspieszyce.pl
Facebook

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 74 i 76
Placówka czynna jest w godzinach 7:00 – 15:00
Tel.: 74 647 68 67
e-mail: sosw.dzierzoniow@interia.pl
www.sosw.pl
Facebook

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, ul. Szkolna 6
Placówka czynna jest w godzinach 7:00 – 15:00
Tel.: 74 837 12 46
e-mail: soswpilawa@interia.pl
www.soswpg.edu.pl

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2
Placówka pracuje w godzinach 9:00 – 14:00
Tel.: 799 213 226, 736 858 621
e-mail: poradniaparkowa2@wp.pl
www.powiatowecentrum.dzierzoniow.pl

Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie, ul. Wolności 109
Tel.: 579 068 597

Biblioteka Pedagogiczna w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2
Facebook

Ponadto informacje na temat funkcjonowania szkolnictwa ponadpodstawowego i specjalnego w powiecie dzierżoniowskim można uzyskać pod nr telefonu 74 832 18 62.