herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Góry Sowie i ich bogactwo naturalne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

10 czerwca 2019 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pt. "Unikalne Piękno Środowiska Naturalnego Gór Sowich".

Konferencję poprowadził Artur Orzech, dziennikarz, konferansjer oraz prezenter radiowy i telewizyjny. Prelegenci przybliżyli gościom zagadnienia związane m.in. z różnorodnością flory i fauny Gór Sowich, zagrożonymi gatunkami fauny i flory Gór Sowich, a także wpływem zanieczyszczenia powietrza i środowiska na ich zachowanie oraz bioróżnorodność. Omówiony został również temat redukcji zanieczyszczeń wodnych i ich wpływie na środowisko naturalne Gór Sowich, wpływ niskiej emisji z gospodarstw domowych na zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym, a także wpływ ruchu turystycznego na gatunki zagrożone. Przedstawiony został również temat współczesnych wyzwań ekologicznych.

Prelegentami konferencji byli Pani Malwina Boncol z Nadleśnictwa Świdnica, Pan Andrzej Bronowicki, Prezes Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o., Pan Aleksander Siódmak, Wiceburmistrz Bielawy, Pani Dorota Konieczna-Enozel, Burmistrz Pieszyc, Pani Irena Krukowska-Szopa, Prezes Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja i Pan Paweł Trybulec organizator konkursu dla dzieci pn. „Flora i fauna Gór Sowich. Prawidłowe zachowania ekologiczne”.

Podczas konferencji odbyła się również prezentacja filmu o Górach Sowich w odsłonie wiosennej.

W ramach realizowanego projektu od 1 lipca startują konkursy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” o łącznej puli nagród przekraczającej 20 000 zł. Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie www.konkursgorysowie.pl.