herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Międzynarodowe doświadczenie uczniów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

„Zagraniczna aktywność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie” - konferencja pod takim tytułem odbyła się we wtorek 11 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Zagraniczna aktywność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Wydarzenie miało przede wszystkim na celu podsumowanie i upowszechnienie efektów płynących z realizacji projektów „Innovative production & integrative education” z programu Erasmus plus oraz „Europejskie innowacje i inspiracje – praktyka zagraniczna szansą na rozwój” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

„Innovative production & integrative education” to trzyletni projekt wielostronny zrealizowany przez ZSiPKZ w Bielawie. Partnerami projektu były szkoły z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji. Główne założenie projektu to skorelowanie praktycznej wiedzy zawodowej z edukacją szkolną.

„Innowacyjna praktyka zawodowa – szansą dobrego startu w przyszłość” obejmował natomiast odbycie praktyki zawodowej w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w oddziale Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen w Cottbus przez 10 uczniów trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik informatyk oraz w oddziale UAZ we Frankfurcie nad Odrą przez 10 uczniów trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik budownictwa. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych do ukończenia szkoły i zdania egzaminu zawodowego oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności wykraczające poza program nauczania, zwiększające możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży informatycznej i budowlanej.

Podczas uroczystości wręczono certyfikaty i podziękowania uczestnikom obu projektów.

Poza realizacją głównych celów konferencja umożliwiła również wymianę informacji pomiędzy młodzieżą, a pracodawcami na temat wzajemnych oczekiwań, zdobycie informacji o lokalnym rynku pracy. Stanowiła też zachętę do podejmowania własnej przedsiębiorczości i wsparcie procesu poradnictwa zawodowego w szkołach.