herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Gratulacje z okazji Powiatowego Dnia Kombatanta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 kwietnia odbyło się spotkanie w ramach Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest społecznym organem doradczym starosty dzierżoniowskiego.

Spotkanie miało charakter uroczysty, ponieważ zostało zorganizowane dla uczczenia Powiatowego Dnia Kombatanta.

Spotkanie otworzył starosta Grzegorz Kosowski, który witając zebranych poprosił o uczczenie minutą ciszy kombatantów z naszego powiatu, którzy odeszli w ostatnich miesiącach na wieczną wartę.

W dalszej części starosta omówił sytuację społeczno-gospodarczą panującą w naszym regionie. Grzegorz Kosowski powiedział również o przebiegu epidemii COVID-19, a także o podejmowanych działaniach na rzecz walki z koronawirusem.

W formie prezentacji podsumowano spotkania integracyjne ze środowiskami kombatanckimi oraz informację o wręczonych odznaczeniach zasłużonym kombatantom z powiatu dzierżoniowskiego w latach 2011-2019. Prezentację przedstawiła dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Grażyna Wójcik.

Następnie szeroko rozmawiano o sytuacji kombatantów w powiecie dzierżoniowskim, ze szczególnym uwzględnieniem trudnego czasu, jakim jest pandemia COVID-19.
Na zakończenie starosta podziękował wszystkim za udział i wręczył upominki kombatantom oraz przekazał gratulacje tegorocznym jubilatom.

Spotkanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.