herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzenie przeprowadzone w formie wideokonferencji poprowadził starosta Grzegorz Kosowski wraz z wicestarostą Andrzejem Bolisęgą oraz dyrektorem Wydziału
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Grażyną Wójcik.

Wzięli w nim udział wójtowie i burmistrzowie gmin oraz przedstawiciele: Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także jednostek organizacyjnych powiatu.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie przedstawiła sytuację epidemiologiczną na naszym terenie. 15 kwietnia na godzinę 12:00 odnotowano 52 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 2 zgony. Łącznie w powiecie stwierdzono dotychczas 5505 zachorowań i 159 zgonów. Oprócz tego 489 osób znajdowało się w izolacji (aktualnie chore) i 859 osób przebywało w izolacji.

Prezes Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie przekazał informację, że na tak zwanym oddziale covidowym dostępne są 64 łóżka oraz 4 tzw. łóżka buforowe. Kończą się prace przy organizacji Punktu Szczepień Populacyjnych w Szpitalu Powiatowym, punkt może zaszczepić do 700 osób w ciągu tygodnia.

Z informacji przedstawionej przez zastępcę burmistrza Dzierżoniowa Dorotę Pieszczuch wynika, że praktycznie zakończyły się prace związane z przygotowaniem Punktu Szczepień Masowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. W tym miejscu zaszczepionych może być co najmniej 400 osób w ciągu dnia, a przewidywana ilość szczepień w tygodniu może wynieść 2400 osób. Punkt zostanie prawdopodobnie uruchomiony na początku maja.

Niestety na chwilę obecną liczba szczepionek, jakie zapewnia rząd, jest zbyt niska aby w pełni wykorzystać przepustowość zarówno punktu szczepień prowadzonego przez szpital, jak i Punktu Szczepień Masowych, który wkrótce rozpocznie działalność w Dzierżoniowie.

Problem niewystarczającej liczby szczepionek dotyczy także punktów szczepień prowadzonych przez przychodnie zdrowia (POZ) na terenie powiatu. Tygodniowa ilość szczepień pozostaje więc na ten czas bez zmian, tj. po 30 osób z każdej dawki szczepionki.

Spotkanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.