herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja dla właścicieli lasów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku z suszą, obniżaniem się poziomu wód gruntowych, gradacją szkodliwych owadów oraz osłabieniem drzewostanów na skutek działania patogenów grzybowych postępuje proces zamierania drzewostanów.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach „W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani (…) w szczególności do: (…) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;”.

W związku z powyższym właściciele lasów, w których występują gatunki iglaste (świerk, sosna, modrzew, jodła, daglezja), powinni dokonać oględzin swoich drzewostanów i w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych tj. przebarwianie i opadanie igieł, zamieranie drzew, odpadanie kory, wysypywanie się trocinek z otworów na pniu, wystąpić do Starosty Dzierżoniowskiego o wydanie decyzji zezwalającej na pozyskanie chorych drzew. Wniosek na wycinkę drzew w lesie do pobrania w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, pokój 116 lub na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Drzewa zaatakowane przez korniki i inne szkodniki owadzie trzeba jak najszybciej wyciąć, aby uniemożliwić wylot nowemu pokoleniu owadów i zasiedlenie nowych drzew, które spowoduje ich obumarcie. Wycięte drzewa należy okorować, korę i gałęzie spalić lub zrębkować a drewno zagospodarować we własnym zakresie.
Pozostałe drzewa, w tym liściaste, które obumarły z innych przyczyn również należy usunąć z lasu, ponieważ stanowią zagrożenie pożarowe.

Jeśli chore lub suche drzewa znajdują się poza lasami, wtedy zezwolenie na ich usunięcie wydawane jest na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz właściwy ze względu na położenie drzew, a w przypadku drzew rosnących na działkach gminnych – starosta.”