herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja o odwołaniu przetargu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje, o odwołaniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).

Informacja dotyczy nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 197/3 o pow. 0.2817 ha, obręb Roztocznik, w Gminie Dzierżoniów, zabudowanej budynkiem magazynowym dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00031031/4.

Przyczyną odwołania przetargu są zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie