herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nieodpłatna pomoc prawna na odległość

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przypominamy, że w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19, Starosta Dzierżoniowski podjął decyzję o zamknięciu dla klientów budynków Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie - do odwołania.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie na odległość w innym miejscu niż stały lokal punktu.

Udzielanie porad będzie odbywać się na odległość (np. telefonicznie z umówionym radcą prawnym/adwokatem) po wcześniejszym dopełnieniu przez beneficjanta odpowiednich formalności tj.
1. dostarczenie wniosku o udzielenie porady,
2. dostarczenie oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: starostwo@pow.dzierzoniow.pl

Pracownik Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie skontaktuje się z beneficjentem porady oraz z adwokatem/radcą prawnym celem potwierdzenia osoby, która dopełniła odpowiednich formalności .

W przypadku wątpliwości proszę dzwonić pod numer rejestracji do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 74 832-36-64

Niezbędne dokumenty:

Oświadczenie

Wniosek o zgłoszenie porady na odległość

Wniosek o zgłoszenie porady na odległość