herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Na zdjęciu budynek starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Po prawej stronie drzewo. Na dole w prawym rogu napis Ogłoszenie Starosty

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje, że w dniu 22 marca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przy Rynek 27 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 66 o pow. 0.1463 ha, obręb Środkowe, w Pieszycach, zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 1195,60 m² dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00030920/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 1 112 000 zł (netto) – vat zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
W wyznaczonym terminie nie zostało wniesione żadne wadium. Wobec powyższego, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

OGŁOSZENIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Starosta Dzierżoniowski
Grzegorz Kosowski