herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycja w Kamionkach oddana do użytku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończyła się inwestycja drogowa, jaką Powiat Dzierżoniowski realizował od początku wiosny w Kamionkach.

Dzięki niej mieszkańcy mogą już korzystać z nowego chodnika, który został wybudowany na odcinku około 200 metrów. Inwestycja była kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez gminę Pieszyce.

Najpierw gmina przy udziale środków zewnętrznych wybudowała ścieżkę rowerową w ramach projektu: „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. W dalszym etapie Pieszyce dobudowały chodnik na długości 300 metrów. W tym roku Powiat Dzierżoniowski dobudował kolejny jego odcinek.

Oprócz chodnika samorząd powiatu przeprowadził bardzo ważną, ze względów bezpieczeństwa, budowę od podstaw nowej kładki dla pieszych. Oprócz tego wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię zjazdów i wpusty uliczne. Koszt zadania wyniósł 218.769 zł.

Odbiór inwestycji odbył się 18 czerwca z udziałem starosty dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Tomasza Morawieckiego oraz przedstawicieli wykonawcy.