herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje powiatowe w 2018 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Prawie 17 mln zł Powiat Dzierżoniowski przeznaczył na inwestycje w minionym roku. Dominowały zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Sporo było też inwestycji oświatowych, a także związanych z ochroną środowiska. Realizacja wielu zadań była możliwa dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które wyniosły ponad 10 mln zł.

Przebudowa drogi we Włókach i Tuszynie
Największą ubiegłoroczną inwestycją była przebudowa drogi powiatowej we Włókach i Tuszynie. Był to kolejny etap prac związanych z poprawą warunków na drodze prowadzącej z Dzierżoniowa do Kiełczyna. Obecnie na całym ciągu jest chodnik, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych poruszających się tą ruchliwą drogą. Poza tym powstała nowa nawierzchnia na odcinku 1,7 km, co zwiększa komfort kierowców.
Na to zadanie o wartości 4,3 mln zł udało się pozyskać połowę środków z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Nowa droga Sienice – Łagiewniki
Na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach wpłynęła również przebudowa drogi powiatowej z Sienic do Łagiewnik. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Sienic mają lepszą komunikację z krajową „ósemką”. W ramach prac m.in. wybudowano nową, poszerzoną nawierzchnię na długości 3,3 km oraz nowy chodnik w miejscowości Sienice o długości 500 m.
Koszt zadania wyniósł 2,3 mln zł. Był to II etap inwestycji dofinansowanej prawie w 65 procentach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poza tym nowe nawierzchnie wykonano w Owieśnie, w Ostroszowicach oraz na drodze Jaźwina – Kiełczyn, a nowe chodniki powstały w Słupicach, Ostroszowicach, Owieśnie i przy trasie Bielawa – Józefówek.

W sumie w 2018 roku Powiat Dzierżoniowski wykonał blisko 7 km nowych nawierzchni i prawie 4 km ciągów dla pieszych, co kosztowało ponad 9 mln zł.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Niemała kwota, bo ponad 1,5 mln zł, została przeznaczona na remont i wyposażenie powiatowych szkół zawodowych. Modernizację przeszły pracownie w Zespole Szkół nr 1 i nr 2 w Dzierżoniowie, a także w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W 2019 roku prace obejmą również ZS nr 3 w Dzierżoniowie. W sumie do czerwca br. powstanie 13 nowocześnie wyposażonych pracowni do nauki zawodu. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki 85-procentowemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nowoczesny sprzęt w bielawskim liceum
Inną inwestycją było utworzenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Pracownia zyskała sprzęt najnowszej generacji, dzięki czemu jest wykorzystywana do nauki wielu przedmiotów oraz do rozwijania pasji i zainteresowań uczniów. Łączny koszt remontu pomieszczenia i zakupu pomocy dydaktycznych to ponad 200 tys. zł. Inwestycja w 85 procentach została sfinansowana środkami z Unii Europejskiej.

W minionym roku zakupiono też nowoczesne wyposażenie oraz pomoce multimedialne i dydaktyczne do obu prowadzonych przez powiat ośrodków szkolno-wychowawczych – w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej oraz przeprowadzono kolejny etap remontu zabytkowej auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie.
Wartość inwestycji w szkołach powiatowych w 2018 roku wyniosła blisko 2 mln zł.

Powiat produkuje prąd ze słońca
W 2018 roku Powiat Dzierżoniowski zrealizował inwestycję polegającą na instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na dachach 17 budynków użyteczności publicznej. Były to głównie szkoły (I i II LO, Zespoły Szkół nr 1, 2 i 3 w Dzierżoniowie oraz LO i ZSiPKZ w Bielawie), a także Dom Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie oraz dom dziecka (obiekt w Piławie Górnej).
Dzięki energii słonecznej powiat zaoszczędzi rocznie ok. 50 procent kosztów za energię, a także ograniczymy emisję dwutlenku węgla o ok. 140 ton rocznie, co spowoduje, że powietrze, którym oddychamy, będzie czystsze.
Inwestycja o wartości 3,7 mln zł została dofinansowana w 85 procentach środkami z Unii Europejskiej.

Lepsza obsługa klientów
W ubiegłym roku Powiat Dzierżoniowski wraz z 23 powiatami z Dolnego Śląska zrealizował dofinansowany ze środków RPO projekt „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”,
w ramach którego m.in. została zwiększona liczba usług geodezyjnych świadczonych za pomocą Internetu, a także ułatwiony dostęp do danych mających wpływ na usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Poza tym został rozbudowany parking przed budynkiem Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, co poprawiło warunki obsługi mieszkańców. Nowy parking ma 30 miejsc w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.