herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Kocham. Nie biję”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

7 czerwca w Zespole Szkół w Pieszycach odbyła się konferencja "Kocham. Nie biję".

Wydarzenie otworzył wicestarosta dzierżoniowski Andrzej Bolisęga. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowych, opieki społecznej, prokuratury, sądu, policji oraz psycholodzy. Celem konferencji było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie jej skutków przez zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ukierunkowane na profilaktykę.