herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Komunikat dla uczniów 8 klas szkół podstawowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 651)

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych przeprowadzane będzie w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rekrutacja do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji pod adresem:
https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Rekrutacja rozpocznie się po ustaleniu nowych terminów przez MEN.

Już dzisiaj zapoznaj się z ofertą kierunków kształcenia na rok szkolny 2020/2021