herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przedłużona ważność orzeczeń i kart parkingowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie informuje o zasadach przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych.

zbliżenie na koło wózka inwalidzkiego

Zgodnie z ustawą antykryzysową orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności, których ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od 09.12.2019r.) przed dniem wejścia w życie wspomnianej ustawy (tj. do 08.03.2020r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia;

2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. od 08.03.2020r.) zachowują ważność do upływu 60.dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe, których ważność upływa z dniem 31.03.2020r. i później zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przedłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych następuje z mocy samego prawa, na postawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07).