herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konferencja i ćwiczenia „Obrona Niemczy 2017”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

„Obrona Niemczy 2017” konferencja oraz powiatowe ćwiczenia aplikacyjno-praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego zostały zorganizowane 5-6 października.

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przygotował dwudniowe szkolenie warsztatowe dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Do organizacji przedsięwzięcia zostali również zaproszeni:

– Gmina i Miasto Niemcza,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,

– Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie,

– Areszt Śledczy w Dzierżoniowie,

– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu,

– NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.,

– AMBULANS Pogotowie Ratunkowe – Włodzimierz Kapela,

– PCK Oddział w Dzierżoniowie,

– Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat w Dzierżoniowie,

W partnerstwie z firmami:

– BOXMED Medical z Piskorzowa oraz

– P.U. Jarexs Sp. z o.o Oddział w Legnicy.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów przedstawicieli ABW mjr Małgorzaty Chełchowskiej oraz ppłk Piotra Szuchnika, przedstawiciela WBiZK Inspektora Wojewódzkiego – Jakuba Czudiak, przedstawiciela Straży Granicznej w Kłodzku Przemysława Rogalskiego oraz ekspertów z obszaru bezpieczeństwa ppłk Krzysztofa Przepiórkę – byłego oficera jednostki specjalnej GROM, Grzegorza Cieślaka eksperta z Collegium Civitas oraz Radomira Korsaka niezależnego eksperta ds. zagrożeń terrorystycznych. Wykłady były wzbogacone o elementy warsztatowe na poszczególnych panelach tematycznych.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy starostw, urzędów miast, urzędów gmin, powiatowi komendanci państwowej straży pożarnej z terenu województwa dolnośląskiego oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Czynny udział w konferencji brali również członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z naszego powiatu.

– Konferencja dała możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Dzięki ogromnemu doświadczeniu prelegentów wskazane zostały kierunki rozwoju i doskonalenia procedur wdrażanych w chwili wystąpienia zdarzenia kryzysowego – mówi wicestarosta Marek Piorun. – Takie szkolenia organizujemy co roku. Dzięki nim staramy się lepiej przygotować na ewentualne zdarzenia, które zmieniają się wraz z postępem i sytuacją w kraju i na świecie.

Kolejnego dnia już nie tylko uczestnicy konferencji, ale także mieszkańcy Niemczy mogli zobaczyć przedstawicieli służb mundurowych podczas ćwiczeń na Rynku miasta. Zaprezentowane zostały techniki zabezpieczania miejsca zdarzenia, pościgu i zatrzymania przestępców. Scenariusz akcji zawierał opis odbicia przez terrorystów swojego towarzysza z konwoju Służby Więziennej, a następnie pościg i obezwładnienie terrorystów. W akcji brali udział funkcjonariusze SW i policji. W ćwiczeniach wzięli też udział ratownicy medyczni, którzy przyjmowali rannych funkcjonariuszy. Po całej akcji w Niemczańskim Ośrodku Kultury odbył się pokaz działań ratowniczych z użyciem defibrylatora.

Zadanie było współfinansowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Zarządzenie starosty ws. przygotowania i przeprowadzenia konferencji i ćwiczeń

Szkolenie teoretyczne

Ćwiczenia na Rynku w Niemczy