herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Koniec kwalifikacji wojskowych w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

30 maja zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie dzierżoniowskim. Podczas tegorocznego przedsięwzięcia przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie łącznie stanęło ponad 400 osób, w tym 12 kobiet.

grafika z wojskowymi i napisem kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja dotyczyła w głównej mierze mężczyzn urodzonych w 2004 roku,  jednak objęła również tych, którzy do tej pory nie spełnili tego obowiązku. Wezwanie otrzymały także kobiety o przydatnym z punktu widzenia wojskowego wykształceniu zawodowym.

W roku bieżącym stawiennictwo osób podlegających kwalifikacji wojskowej kształtowało się na poziomie 90 %.

Większość osób stawiających przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie otrzymało kategorię zdrowia A -zdolnych do czynnej służby wojskowej.

W tegorocznej kwalifikacji wojskowej wprowadzono dodatkową procedurę, tj: badanie psychologiczne – która pozwoli skrócić drogę administracyjną dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z wojskiem.

Dodatkowo osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej mogły w tym dniu złożyć wstępną deklarację w zakresie chęć wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego.

Również podczas kwalifikacji wojskowej były prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie pogadanki dotyczące naboru do formacji policji.

W zakończeniu kwalifikacji wojskowej udział wzięli wicestarosta Andrzej Bolisęga, Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej lek. med. Marek Małyszewicz, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku ppłk Sebastian Kopczak, upoważnieni przedstawiciele wójtów i burmistrzów oraz członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej i pracownicy administracyjni.

Kwalifikację wojskową w powiecie dzierżoniowskim koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.