herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

30 maja odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Podczas obrad radni wysłuchali wystąpienia Kierownika Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Marty Fijor, która złożyła sprawozdanie ze swojej działalności za 2022 rok.

zdjęcie z Sesji Rady Powiatu

Pełna treść sprawozdania dostępna jest w systemie e-Sesja oraz na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Wystąpienie Kierownika Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Następnie Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego Dariusz Pajda przedstawił sprawozdanie z działalności straży w roku 2022.

Wystąpienie Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego

Sprawozdanie z działalności za 2022 rok również dostępne jest w systemie e-Sesja oraz na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego. 

W kolejnym punkcie Inspektor Ochrony Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Danych Marcin Patyk przekazał radnym informację na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w trakcie transmisji sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Wystąpienie Inspektora Ochrony Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Danych

Na koniec Rada Powiatu przyjęła następujące projekty uchwał w sprawie:

  • nieodpłatnego przekazania Gminie Dzierżoniów 2/3 udziałów w nieruchomościach gruntowych Powiatu Dzierżoniowskiego położonych przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie,
  • zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok.