herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Termin składania ofert mija 8 sierpnia.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w dziale „Konkursy i nabory”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– pocztą elektroniczną na adres: starostwo@pow.dzierzoniow.pl – w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,
– osobiście – (II piętro, pokój nr 202)
– przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie”.

Druki kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (bip.pow.dzierzoniow.pl) lub w komórce kadr Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (Rynek 27, pok. 310).

Szczegółowych informacji o naborze udziela Wydział Organizacyjny – tel. 74 832 52 22.

Szczegóły dotyczące konkursu – wymagania i informacje o warunkach pracy