herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Został przygotowany projekt „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Swoje uwagi i propozycje zmian do programu mogą zgłaszać przedstawiciele trzeciego sektora oraz innych podmiotów działających w sferze działalności pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza wszystkie te podmioty do konsultacji projektu. – Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, a także wykorzystanie zaproponowanych  pomysłów i uwag, tak aby konsultowany program w kolejnym roku odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców powiatu i pozwolił na lepszą współpracę samorządu Powiatu Dzierżoniowskiego z trzecim sektorem. Zachęcam do udziału w konsultacjach i wsparcie programu rzeczowymi uwagami oraz opiniami – mówi starosta Janusz Guzdek.

Konsultacje rozpoczęły się 26 lipca, a potrwają do 31 sierpnia. Swoje opinie można składać w formie pisemnej na formularzu do 31 sierpnia (liczy się data wpływu do Urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub faksem.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl, tel. 74 832-52-29, 74 832-52-28, faks 74 832-18-60. Do wydziału można też kierować wszelkie pytania związane z programem.

 

Program współpracy na 2017 r.

Formularz konsultacji 

Ogłoszenie o konsultacjach