herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy na dyrektorów szkół

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkursy na stanowiska trzech dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat. Termin składania ofert mija 9 kwietnia.

Konkursy dotyczą kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  • Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie,
  • Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,
  • Zespołu Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie.

Oferty należy składać do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00:
– osobiście w sekretariacie Starosty Dzierżoniowskiego, Rynek 27 (II piętro, pokój 202),
– pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w dziale „Konkursy i nabory”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 832 52 03 lub 832 18 62.