herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od dwóch lat w nawiązaniu do umowy partnerskiej dotyczącej współpracy pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a gminami powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora naszego Powiatu, Fundacja Merkury z Wałbrzycha prowadzi punkt doradczo- szkoleniowy dla naszych organizacji.

W ramach tej oferty prowadzone są porady w następującym zakresie:

– pozyskiwanie funduszy na działania (ze źródeł krajowych i zagranicznych),
– pisanie i rozliczanie projektów, sprawozdawczości,
– elementów księgowości,
– obowiązujących przepisów prawnych i obowiązków formalnych,
– wspierania i promowania uczestnictwa organizacji w partnerstwach,
– prowadzenie bieżącej działalności organizacji,
– zatrudnienie personelu oraz współpracy z wolontariuszami,
– wspieranie współpracy między organizacjami a instytucjami publicznymi,
– zakładanie i likwidowanie organizacji.

Konsultacje prowadzone są w w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38, na II piętrze w pokoju 216 w godzinach od 14.00 do 18.00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym tj.:

– 27 sierpnia 2020 r. ( czwartek)
– 9 września 2020r. (środa)
– 23 września 2020r.( środa)
– 7 października 2020 r. (środa)
– 21 października 2020r. (środa)
– 17 listopada 2020 r. (wtorek)
– 26 listopada 2020r. (czwartek)
– 8 grudnia 2020r. (wtorek)
– 17 grudnia 2020 r. (czwartek)
– 29 grudnia 2020 r. (wtorek).

Poradnictwo prowadzone jest podczas dyżurów 2 razy w miesiącu, a także na bieżąco doradztwo telefoniczne i mailowe w zakresie różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Całość zadania koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, kontakt: tel.74 832 52 29, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl.