herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Grafika z logo NGO

I. Cel konsultacji:
Poznanie Państwa opinii, a także wykorzystanie zaproponowanych przez Państwa pomysłów, uwag, tak aby konsultowany Program w kolejnym roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom i pozwolił na lepszą współpracę samorządu Powiatu Dzierżoniowskiego z trzecim sektorem.

II. Przedmiot konsultacji:
Projekt Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (załączniku poniżej).

III. Termin konsultacji:
Od dnia 14 sierpnia 2023 r. do 18 września 2023 r.

IV. Forma konsultacji
• wypełnienie i podpisanie formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dostępny w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (Rynek 27, pokój 317) i na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie;
• doręczenie wypełnionego i podpisanego formularza osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej), elektronicznej oraz faksem do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 do dnia 18 września 2023 r.;
• za termin złożenia formularza uznaje się datę wpływu do urzędu.

V. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Projekt Programu:
– www.pow.dzierzoniow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

VI. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 (pokój 317), tel 74 832 52 29.

Załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie