herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Grafika NGO

I. Cel konsultacji
Poznanie Państwa opinii, a także wykorzystanie zaproponowanych przez Państwa pomysłów, uwag, tak aby konsultowany Program w kolejnym roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom i pozwolił na lepszą współpracę samorządu Powiatu Dzierżoniowskiego z trzecim sektorem.

II. Przedmiot konsultacji
Projekt Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (w załączniku poniżej).

III. Termin konsultacji
Od dnia 16 sierpnia 2022 r. do 20 września 2022 r.

IV. Forma konsultacji
– wypełnienie i podpisanie formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji – dostępny w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (ul. Rynek 27, pokój 317) i na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego (www.pow.dzierzoniow.pl link otwiera się w nowym oknie) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (https://bip.pow.dzierzoniow.pl);

– doręczenie wypełnionego i podpisanego formularza osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej), elektronicznej oraz faksem do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 do dnia 20 września 2022 r.;

– za termin złożenia formularza uznaje się datę wpływu do urzędu.

V. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Projekt Programu
www.pow.dzierzoniow.pl (link otwiera się w nowym oknie)
Biuletyn Informacji Publicznej

VI. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 (pokój 317), tel. 74 832 52 29, 74 832 52 28.

Załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej