herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Koordynacja pomocy uchodźcom z Ukrainy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

16 marca odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w całości zostało poświęcone kwestii pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Według danych przedstawionych przez Grażynę Wójcik dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego, w instytucjonalnych miejscach we wszystkich gminach powiatu, przebywa obecnie około 1000 uchodźców. Warto podkreślić, że pod względem relacji liczby przyjętych uchodźców do ogólnej liczby mieszkańców, powiat dzierżoniowski jest w czołówce powiatów na Dolnym Śląsku.

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy tym osobom, powiat dzierżoniowski jest w stałym kontakcie z gminnymi koordynatorami, właścicielami obiektów, w których przebywają obywatele Ukrainy, a także z wójtami, burmistrzami oraz oczywiście z wojewodą dolnośląskim i jego służbami.

Podczas spotkania dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Monika Zawilak mówiła o pomocy świadczonej na rzecz uchodźców w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy odwiedzają miejsca, których przebywają uchodźcy i przeprowadzają ankietowanie pod względem wykształcenia i posiadanego zawodu. Urzędnicy są również w stałym kontakcie z pracodawcami posiadającymi oferty zatrudnienia. Dyrektor PUP mówiła również o tym, że Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Dzierżoniowem uruchamia na terenie Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. W tym punkcie świadczone będzie między innymi pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych. Oprócz tego dostępne będzie w tym miejscu stanowisko obsługi z ZUS-u i dzierżoniowskiego OPS-u. Dzięki temu uchodźcy będą mogli złożyć wnioski na przysługujące im świadczenia. Dodatkowo na terenie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie prowadzone będą szkolenia dla zarejestrowanych w systemie uchodźców z języka polskiego.

W trakcie spotkania prezes Szpitala Powiatowego Maciej Smolarz powiedział, że placówka na bieżąco świadczy usługi medyczne na rzecz uchodźców. Obecnie z pomocy szpitala skorzystało w różnej formie 17. pacjentów. Co ciekawe lekarze przyjęli nawet pierwszy poród od pacjentki z Ukrainy.

Warto wspomnieć również o tym, że na zajęcia do szkół średnich prowadzonych przez powiat zapisało się do tej pory kilkunastu uczniów. Obecnie uczestniczą oni w zajęciach w charakterze wolnych słuchaczy, zawierają znajomości z rówieśnikami i uczą się języka polskiego. Wszystko po to aby od września mieli możliwość świadomego i w pełni prawnego uczestniczenia w lekcjach.
Podczas spotkania obecni byli właściciele obiektów noclegowych, którzy goszczą u siebie uchodźców z Ukrainy. Posiedzenie było więc okazją do wymiany doświadczeń, a także rozpoznania potrzeb.
Spotkanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.