herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Korpus szeregowych czeka na mężczyzn i kobiety

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku rozpoczęła nabór na I turnus (2 stycznia – 28 kwietnia 2017 r.) do służby przygotowawczej z przeznaczeniem do korpusu szeregowych.

Służba przygotowawcza może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego np. kobiety.

Czas trwania służby przygotowawczej – do czterech miesięcy – dla szkolonych na potrzeby korpusu szeregowych.

W trakcie szkolenia żołnierzom, kandydatom na szeregowych, pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie w wysokości 870 zł brutto miesięcznie, a po zakończeniu szkolenia odprawa w wysokości 2000 zł brutto.

Do innych uprawnień przysługujących żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą należą: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe (78%), ochrona stosunku pracy i innych uprawnień pracowniczych.

Ochotnicy muszą mieć co najmniej 18 lat, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, polskie obywatelstwo, nie mogą być karani za przestępstwa umyślne i posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne (na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych).

Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą może ubiegać się o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje

Zawodowa służba