herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Młodzież zna swoje potrzeby i chce o nich mówić

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

„Potrzeby młodzieży w moim powiecie” pod takim tytułem 15 listopada w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie odbyła się konferencja przygotowana przez Stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem wśród młodzieży postaw demokratycznych, wspieraniem tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej, promowaniem idei praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi. Aktywnie wspiera działalność Młodzieżowego Sejmiku Dolnośląskiego, a wybory uzupełniające do tej organizacji były jednym z punktów konferencji.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych – wicestarosta Marek Piorun i dyrektorka Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego Alicja Hromada oraz wiceburmistrz Dzierżoniowa Andrzej Bolisęga. Wszyscy mówili o inwestycjach i przedsięwzięciach, których beneficjentami są  młodzi mieszkańcy miasta i powiatu.  Starostwo w ostatnim czasie zdobyło znaczne dofinansowania na doposażenie i remont sal dydaktycznych w placówkach oświatowych oraz działania  zmierzające do wdrożenia metod nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Miasto natomiast m.in. zaproponowało młodym  Młodzieżowy Budżet Miasta z przeznaczeniem na inwestycje przez nich zaproponowane i zaakceptowane.

W dalszej części reprezentanci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczyli w panelach dyskusyjnych o tematyce, którą sami zaproponowali. Tematy poruszane w dyskusji dotyczyły m.in. braków w bazie turystycznej i infrastrukturze w powiecie dzierżoniowskim, komunikacji masowej w powiecie, działalności artystycznej młodzieży, sportu, wolontariatu oraz wzajemnego zachęcania się do aktywności i rozwoju zainteresowań.

Wnioski młodzieży dotyczyły m.in. wprowadzenia biletów elektronicznych i czasowych komunikacji miejskiej, utworzenia klubu integracyjnego dla osób w wieku 15-20 lat, organizacji międzyszkolnych igrzysk sportowych, rozwinięcia młodzieżowego wolontariatu i wiele innych.

Liderzy grup dyskusyjnych przedstawili wypracowane wnioski i postulaty, których z zainteresowaniem wysłuchali wszyscy obecni, w szczególności przedstawiciele władz samorządowych, którzy następnie krótko, „na gorąco” odnieśli się do raportów.

Kolejnym ważnym punktem konferencji były wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów młodzieży przed władzami województwa, opiniowanie propozycji i działań Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz zasięganie opinii i pozostawanie w stałym kontakcie z młodymi ludźmi z innych  powiatów. Spośród sześciu kandydatów do Sejmiku największą liczbę głosów uzyskał Bartosz Rossa.