herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Począwszy od 21 marca 2022 r. na terenie kraju realizowana będzie coroczna kwalifikacja wojskowa. Tegoroczna dotyczy mężczyzn urodzonych w 2003 roku.

W powiecie dzierżoniowskim będzie ona przeprowadzana pomiędzy 11 kwietnia, a 29 kwietnia br.

Obecnie nie ma wymogu odbycia służby wojskowej, jednak stawienie się na kwalifikację jest obowiązkowe dla:

– mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat,
– osób, które nie ukończyły 24 lat, a nie dopełniły jeszcze tego obowiązku w latach poprzednich
– kobiet urodzonych w latach 1998 – 2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (szkoły i uczelnie medyczne, weterynaryjne, absolwentki ww. kierunków i psychologii).

Do kwalifikacji mogą również przystąpić ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.

Jest to wstępna procedura pozwalająca podjąć młodemu człowiekowi decyzję o ewentualnym wstąpieniu w szeregi Sił Zbrojnych RP.

W tym roku kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie obejmie 532 młode osoby. Każda z osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od swojego Wójta lub Burmistrza pisemne wezwanie z wyznaczonym terminem i godziną stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających przybycie na wyznaczony termin, należy skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub miasta w celu uzgodnienia nowej daty.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przypomina, że osoby zgłaszające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej powinny przygotować i zabrać ze sobą następujące dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
– jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Wyżej wymieniona dokumentacja jest również wyszczególniona na rewersie wezwania do kwalifikacji wojskowej.

Poszczególne gminy przeprowadzą kwalifikację w budynku Starostwa Powiatowego
ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, w godzinach od 14:00 do 19:00.

Gmina Miejska Dzierżoniów 11.04 – 14.04.2022 r. (14.04. do godziny 16.30);
Gmina Bielawa 14.04 – 21.04.2022 r. (14.04. od godziny 16.30);
Gmina Wiejska Dzierżoniów 21.04 – 22.04.2022 r.;
Gmina Piława Górna 22.04.2022 r.;
Miasto i Gmina Pieszyce 25.04 – 26.04.2022 r.;
Gmina Łagiewniki 27.04.2022 r.;
Miasto i Gmina Niemcza 28.04.2022 r.;

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów referatów do spraw obronnych i obywatelskich dostępnych na stronach Państwa gmin lub numerem telefonu WBiSO Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74-832-36-53.