herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Edukacja prawna – nieodpłatna pomoc prawna

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe przeprowadziło w marcu interesujące działania edukacyjne. Były one skierowane do młodzieży, seniorów, a także do obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie znaleźli schronienie przed wojną.

Młodzież mogła wziąć udział w wykładzie połączonym z warsztatami, podczas których poruszono kwestie uprawnienia osób niepełnoletnich, zagrożenia w internecie i omówienia zawodów prawniczych. Zajęcia skierowane były do uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia adresowane dla seniorów, w trakcie których omówiono tematy związane z: testamentami i spadkami, prawem konsumentów, uprawnieniami osób starszych i niepełnosprawnych, a także z zagrożeniami w internecie.

Ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe był wykład, który odbył się 24 marca w Domu Samotnej Matki „Promyk” w Pieszycach. Spotkanie było adresowane do uchodźców z Ukrainy. Prelekcja obejmowała głównie kwestię praw obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Udzielono również obszernych wyjaśnień na temat pomocy, jaką świadczą na rzecz uchodźców poszczególne instytucje.