herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kwietniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

27 kwietnia o godzinie 9:00 odbędzie się Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, podczas której radni omówią dwa główne tematy.

Pierwszy z nich dotyczy sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim oraz realizacji tarczy antykryzysowej. Drugi natomiast obejmuje kwestię infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, z uwzględnieniem realizacji obwodnicy Dzierżoniowa. Ze względu na pandemię COVID-19 sesja odbędzie się w formie online. Do śledzenia obrad w internecie zachęca przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „Sytuacja na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim, w tym realizacja „tarczy antykryzysowej”:
– wystąpienie Dyrektora- Pani Moniki Zawilak,
– dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).

5. „Infrastruktura drogowa na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego z uwzględnieniem realizacji inwestycji pn. Obwodnica Dzierżoniowa”:
– wystąpienie Dyrektora- Pana Tomasza Morawieckiego,
– dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zarządu odcinkiem drogi powiatowej nr 3016D oraz powierzenia Gminie Pieszyce zadania powiatu polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3016D w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji (projekt nr 221).

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat” (projekt nr 222).

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr 223).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 224).

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu marcu 2021r.

11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.

12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.

13. Zamknięcie sesji.